Giá cước phí trong trang web là giá cố định 2 chiềuĐi 1 chiều rẻ hơn 32% Nhập mã: [gia1chieuKhi đặt xe.           Qúy khách đi các tỉnh không có hành trình đặt xe gọi 09.2224.2225 đặt xe.
XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT - VŨNG TÀU - SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
                                              TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ : 19000144
Bảng giá Xe Taxi Đưa Đón Bình Dương Đi Bình Phước Bảng giá Xe Taxi Đưa Đón Bình Dương Đi Bình Phước
 • Xe đưa đón Bình Dương Đi Bình Dương giá rẻ uy tín phục vụ 24/24 Qúy khách gọi 09.2224.2225

   

TAXI 000140 Taxi Bình Phước 1.300.000 VND Số lượng: 1 Xe


 •  
 • Bảng giá Xe Taxi Đưa Đón Bình Dương Đi Bình Phước

 • Đăng ngày 04-11-2016 01:36:50 AM - 770 Lượt xem
 • Mã đặt xe: TAXI 000140
 • Giá cước: 1.300.000 VND

  • Xe đưa đón Bình Dương Đi Bình Dương giá rẻ uy tín phục vụ 24/24 Qúy khách gọi 09.2224.2225

    


Loại xe
Khứ hồi
 
Số lượng
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01        Thủ Dầu Một                                           Thị xã
               Đồng Xoài                                               
     760.000 vnđ                                             960.000 vnđ                                                      ###         
2 Thủ Dầu Một        Thị xã
Bình Long
850.000 vnđ  1.050.000 vnđ  
3    Thủ Dầu Một           Thị xã
Phước Long
1.100.000 vnđ  1.300.000 vnđ  
4    Thủ Dầu Một        Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5  Thủ Dầu Một        Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6 Thủ Dầu Một         Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7      Thủ Dầu Một        Huyện
Chơn Thành
  750.000 vnđ  950.000 vnđ  
8    Thủ Dầu Một        Huyện
Đồng Phú
 800.000 vnđ 1.000.000 vnđ  
9  Thủ Dầu Một        Huyện
Hớn Quản
  750.000 vnđ 950.000 vnđ  
9 Thủ Dầu Một            Huyện
Lộc Ninh
  900.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
10  Thủ Dầu Một          Huyện
Phú Riềng
  900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01    Dĩ An                                          Thị xã
               Đồng Xoài                                               
            870.000 vnđ                                             1.070.000 vnđ                                                      ###         
2     Dĩ An                                        Thị xã
Bình Long
1.000.000 vnđ  1.200.000 vnđ  
3    Dĩ An                                            Thị xã
Phước Long
1.200.000 vnđ  1.400.000 vnđ  
4    Dĩ An                                            Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5   Dĩ An                                          Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6    Dĩ An                                            Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7   Dĩ An                                          Huyện
Chơn Thành
800.000 vnđ  1.000.000 vnđ  
8   Dĩ An                                        Huyện
Đồng Phú
900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
9   Dĩ An                                          Huyện
Hớn Quản
 900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
9   Dĩ An                                          Huyện
Lộc Ninh
1.100.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
10   Dĩ An                                          Huyện
Phú Riềng
1.000.000 vnđ 1.200.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01      Thuận An                                           Thị xã
               Đồng Xoài                                               
          800.000 vnđ                                             1.000.000 vnđ                                                      ###         
2     Thuận An            Thị xã
Bình Long
960.000 vnđ  1.160.000 vnđ  
3    Thuận An             Thị xã
Phước Long
1.100.000 vnđ  1.300.000 vnđ  
4   Thuận An        Huyện
Bù Đăng
 1.100.000 vnđ 1.300.000 vnđ  
5  Thuận An         Huyện
Bù Đốp
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
6   Thuận An              Huyện
Bù Gia Mập
1.400.000 vnđ  1.600.000 vnđ ######
7  Thuận An             Huyện
Chơn Thành
 750.000 vnđ  950.000 vnđ  
8  Thuận An             Huyện
Đồng Phú
900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
9  Thuận An             Huyện
Hớn Quản
 850.000 vnđ 1.050.000 vnđ  
9  Thuận An             Huyện
Lộc Ninh
1.000.000 vnđ  1.200.000 vnđ  
10  Thuận An             Huyện
Phú Riềng
950.000 vnđ 1.150.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01      Tân Uyên                                             Thị xã
               Đồng Xoài                                               
          700.000 vnđ                                            900.000 vnđ                                                      ###         
2    Tân Uyên        Thị xã
Bình Long
800.000 vnđ  1.000.000 vnđ  
3    Tân Uyên         Thị xã
Phước Long
1.100.000 vnđ  1.300.000 vnđ  
4   Tân Uyên        Huyện
Bù Đăng
 1.100.000 vnđ 1.300.000 vnđ  
5  Tân Uyên         Huyện
Bù Đốp
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
6   Tân Uyên        Huyện
Bù Gia Mập
1.400.000 vnđ  1.600.000 vnđ ######
7  Tân Uyên        Huyện
Chơn Thành
700.000 vnđ  900.000 vnđ  
8  Tân Uyên         Huyện
Đồng Phú
800.000 vnđ 1.000.000 vnđ  
9  Tân Uyên          Huyện
Hớn Quản
 750.000 vnđ 950.000 vnđ  
9  Tân Uyên        Huyện
Lộc Ninh
900.000 vnđ  1.000.000 vnđ  
10  Tân Uyên        Huyện
Phú Riềng
800.000 vnđ 1.000.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01      Bến Cát                                      Thị xã
               Đồng Xoài                                               
          700.000 vnđ                                             900.000 vnđ                                                              
2    Bến Cát        Thị xã
Bình Long
750.000 vnđ  950.000 vnđ  
3  Bến Cát         Thị xã
Phước Long
1.200.000 vnđ  1.400.000 vnđ  
4    Bến Cát         Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5    Bến Cát        Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6     Bến Cát          Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7    Bến Cát          Huyện
Chơn Thành
 600.000 vnđ  800.000 vnđ  
8    Bến Cát        Huyện
Đồng Phú
900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
9    Bến Cát         Huyện
Hớn Quản
800.000 vnđ 1.00.000 vnđ  
9    Bến Cát          Huyện
Lộc Ninh
850.000 vnđ  1.150.000 vnđ  
10    Bến Cát         Huyện
Phú Riềng
900.000 vnđ 1.000.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01      Bàu Bàng                                            Thị xã
               Đồng Xoài                                               
       750.000 vnđ                                             950.000 vnđ                                                      ###         
2  Bàu Bàng          Thị xã
Bình Long
650.000 vnđ  850.000 vnđ  
3  Bàu Bàng          Thị xã
Phước Long
1.200.000 vnđ  1.400.000 vnđ  
4   Bàu Bàng        Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5  Bàu Bàng        Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6   Bàu Bàng          Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7  Bàu Bàng          Huyện
Chơn Thành
 900.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
8  Bàu Bàng          Huyện
Đồng Phú
750.000 vnđ 950.000 vnđ  
9  Bàu Bàng          Huyện
Hớn Quản
 950.000 vnđ 1.150.000 vnđ  
9  Bàu Bàng          Huyện
Lộc Ninh
700.000 vnđ  900.000 vnđ  
10  Bàu Bàng        Huyện
Phú Riềng
800.000 vnđ 1.000.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01       Phú giáo                                           Thị xã
               Đồng Xoài                                               
      500.000 vnđ                                             700.000 vnđ                                                      ###         
2   Phú giáo        Thị xã
Bình Long
700.000 vnđ  900.000 vnđ  
3    Phú giáo  Thị xã
Phước Long
900.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
4   Phú giáo        Huyện
Bù Đăng
 950.000 vnđ 1.150.000 vnđ  
5  Phú giáo        Huyện
Bù Đốp
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
6   Phú giáo        Huyện
Bù Gia Mập
1.300.000 vnđ  1.500.000 vnđ ######
7  Phú giáo        Huyện
Chơn Thành
 500.000 vnđ  700.000 vnđ  
8  Phú giáo        Huyện
Đồng Phú
600.000 vnđ 700.000 vnđ  
9  Phú giáo      Huyện
Hớn Quản
650.000 vnđ 850.000 vnđ  
9  Phú giáo        Huyện
Lộc Ninh
850.000 vnđ  1.050.000 vnđ  
10  Phú giáo        Huyện
Phú Riềng
700.000 vnđ 900.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01     Dầu Tiếng                                          Thị xã
               Đồng Xoài                                               
          1.200.000 vnđ                                             1.400.000 vnđ                                                      ###         
2   Dầu Tiếng                                                Thị xã
Bình Long
800.000 vnđ  1.000.000 vnđ  
3   Dầu Tiếng                                               Thị xã
Phước Long
1.200.000 vnđ  1.400.000 vnđ  
4   Dầu Tiếng          Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5   Dầu Tiếng          Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6    Dầu Tiếng           Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7   Dầu Tiếng         Huyện
Chơn Thành
600.000 vnđ  800.000 vnđ  
8   Dầu Tiếng           Huyện
Đồng Phú
950.000 vnđ 1.150.000 vnđ  
9   Dầu Tiếng         Huyện
Hớn Quản
 700.000 vnđ 900.000 vnđ  
9   Dầu Tiếng          Huyện
Lộc Ninh
750.000 vnđ  950.000 vnđ  
10   Dầu Tiếng         Huyện
Phú Riềng
900.000 vnđ 1.100.000 vnđ  
           
T        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01      Tân Sơn Nhất                                             Thị xã
               Đồng Xoài                                               
            950.000 vnđ                                             1.150.000 vnđ                                                      ###         
2  Tân Sơn Nhất        Thị xã
Bình Long
1.000.000 vnđ  1.200.000 vnđ  
3 Tân Sơn Nhất        Thị xã
Phước Long
1.200.000 vnđ  1.400.000 vnđ  
4   Tân Sơn Nhất        Huyện
Bù Đăng
 1.200.000 vnđ 1.400.000 vnđ  
5  Tân Sơn Nhất        Huyện
Bù Đốp
 1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ  
6   Tân Sơn Nhất        Huyện
Bù Gia Mập
1.500.000 vnđ  1.700.000 vnđ ######
7  Tân Sơn Nhất        Huyện
Chơn Thành
 900.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
8  Tân Sơn Nhất        Huyện
Đồng Phú
1.000.000 vnđ 1.200.000 vnđ  
9  Tân Sơn Nhất        Huyện
Hớn Quản
 950.000 vnđ 1.150.000 vnđ  
9  Tân Sơn Nhất        Huyện
Lộc Ninh
1.100.000 vnđ  1.100.000 vnđ  
10  Tân Sơn Nhất        Huyện
Phú Riềng
1.000.000 vnđ 1.200.000 vnđ  
           

 
 Từ khóa: uy tínphục vụsân baytân sơntaxi binh phuoctaxi di binh phuoc

  Ý kiến bạn đọc

Hành trình liên quan
TAXI SÂN BAY 1
TAXI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT1
TAXI SÂN BAY
TAXI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây